เพลง Mouse

ฟังเพลงแล้ว จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้น

Advertisements

ส่วนประกอบของ computer

เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของ computer